هوبا

نوع نمایش :
6 کالا
مقایسه

پرشر سوییچ هوا هوبا(85-70 پاسکال)

Huba air pressure switch (70-85 pascal)

سنسور فشار هوا ساخت هوبا سوئد با رنج 70 تا 85 پاسکال.
339500
0
مقایسه

پرشر سوییچ هوا هوبا 65-50 پاسکال

Huba air pressure switch 50-65 pascal

سنسور فشار هوا ساخت هوبا سوئد با رنج ۵۰ تا ۶۵ پاسکال
توزیع توسط سامانه قدرتمند پارس قطعه
ناموجود
0
مقایسه

پرشر سوییچ هوا هوبا (18-26 پاسکال)

Huba air pressure switch (26-18 pascal)

سنسور فشار هوا ساخت هوبا سوئد با رنج 18 تا 26 پاسکال.
ناموجود
0
مقایسه

پرشر سوییچ هوا هوبا(70-60 پاسکال)

Huba air pressure switch(70-90 pascal)

سنسور فشار هوا ساخت هوبا سوئد با رنج 50 تا 65 پاسکال.
ناموجود
0
مقایسه

پرشر سوییچ هوا هوبا (40-25 پاسکال)

Huba air pressure switch(25-40 pascal)

سنسور فشار هوا ساخت هوبا سوئد با رنج 25 تا 40 پاسکال.
ناموجود
0
مقایسه

پرشر سوییچ هوا هوبا(44-36 پاسکال)

Huba air pressure switch 36-44 pascal

سنسور فشار هوا ساخت هوبا سوئد با رنج 36 تا 44 پاسکال.
به زودی
0
loading

در حال بازیابی ...